Vad är SGS?

Sveriges Gerontologiska Sällskap är en rikstäckande förening för alla som är intresserade av gerontologi. Föreningens målsättning är att främja forskning om åldrande och äldre, och att stärka gerontologins ställning i samhället.

SGS vill:

  • ordna vetenskapliga konferenser, symposier, seminarier och möten för att befrämja kontakten mellan gerontologiska forskare i Sverige
  • delta i anordnandet av internationella gerontologiska konferenser och möten
    arbeta för att utveckla gerontologisk utbildning
  • stödja publicering av gerontologisk forskning
  • utgöra ett expertforum som kommuner och statliga utredningar kan vända sig till
  • arbeta för att gerontologisk kunskap och forskning skall få större spridning i medierna

SGS tvärvetenskapliga inriktning kan illustreras med de discipliner som för närvarande finns representerade bland styrelseledamöter och revisorer: historia, pedagogik, psykologi, socialmedicin, socialpolitik, socialpsykologi, sociologi, statsvetenskap, socialt arbete, social omsorg och vårdvetenskap.

Medlemmarna i SGS får information om föreningens verksamhet, fritt inträde eller subentionerade avgifter till de evenemang som föreningen anordnar samt gratis prenumeration på tidskriften aic.

Vill du bli medlem?

För att bli medlem fyller du i uppgifterna nedan så skickar vi en faktura(med e-post, eller vanlig post om e-post skulle saknas).

Årsavgiften är 300 kr, eller 250 kr för pensionärer och studenter.

Lars Andersson har summerat sin tid som ordförande (1998-2009). Läs hans historieskrivning om SGS.


ngflogo_smallSGS är en av moderföreningarna i Nordisk Gerontologisk Förening (NGF).

iagg_loggSGS representerar svensk gerontologi i International Association of Gerontology and geriatrics (IAGG).