Seminarium om utbildning i gerontologi ur svenskt och danskt perspektiv

Utbildning i Gerontologi ur svenskt och danskt perspektiv

Seminariet syftar till erfarenhetsutbyte och diskussion om ett framtida utbildningssamarbete över sundet.

Tid: Fredagen den 17 november, kl 13 – 16
Plats: Gerontologiskt centrum, Karl XII gatan 1, Lund
Anmälan: till Gillis Samuelsson, tel. 46(countrycode) – 46(area) – 131977 fax 46 – 46 – 130940, e-postadress gillis.sam@brevet.nu.
Arrangörer: SGS, Dansk gerontologisk samfund, Gerontologiskt centrum i Lund, Gerontologiskt Institut i Köpenhamn och Danmarks institut för eldepedagogik i Köpenhamn.

Seminarium med Marta Szebehely, Marianne Winqvist och Lena Dahlberg

Hjälpbehövande äldre och deras anhöriga

Vem får och vem ger anhörigomsorg? Vad betyder kön, civilstånd och socioekonomisk bakgrund för gamla mäns och kvinnors hjälpmönster? Hur har fördelningen mellan samhällets och anhörigas hjälpinsatser förändrats under 1990-talet? Marta Szebehely inleder med utgångspunkt från studien ”Hjälp i hemmet i nedskärningstid – hemtjänstens och anhörigas insatser för gamla män och kvinnor”. Marta Szebehely är docent i socialt arbete vid Socialhögskolan i Stockholm och har forskat om äldreomsorg sedan mitten av 1980-talet.

”Vuxna barn” och deras hjälpbehövande föräldrar är temat för nästa föredrag. Med utgångspunkt från sin avhandling i sociologi berättar Marianne Winqvist om de förhållningssätt som ”vuxna barn” i olika livsformer kan ha till sina föräldrar och deras hjälpbehov. Frågor som kommer att diskuteras är vilket ansvar som ”vuxna barn” kan förväntas ha för sina föräldrarnas välbefinnande under ålderdomen och om det kan det tänkas att skillnader i livsvillkor och levnadssätt, påverkar inställningen till, viljan och möjligheterna att ge hjälp och stöd? Marianne Winqvist arbetar som universitetslektor på Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Att som anhörig vårda en äldre närstående kan innebära påfrestningar av olika slag och det kan många gånger vara värdefullt att få någon typ av stöd. Anhörigas insatser och situation har under senare tid kommit att uppmärksammas på olika sätt – staten har avsatt ett bidrag för att stimulera kommunerna att utveckla stödet till anhöriga, många kommuner är aktiva på området. Men vilket stöd erbjuds anhöriga idag? Lena Dahlberg, som är verksam vid Dalarnas forskningsråd i Falun, presenterar en studie av det stöd som kommuner och frivilligorganisationer erbjuder anhöriga som vårdar äldre närstående i hemmet eller vilkas äldre närstående bor i särskilt boende. Studien, som genomfördes våren 1999, bygger på enkäter till 80 kommuner och kommundelar i landet samt på enkäter till frivilligorganisationer inom dessa.

Tid: 4 oktober 2000 klockan 17.00 – 19.00
Lokal: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr (Sabbatsbergsområdet)

Efter seminariet samlas de som vill till en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 2 oktober till Marianne Winqvist fax: 018 – 471 11 70, tel.: 018 / 471 14 84, e-post: Marianne.Winqvist@soc.uu.se

Föreläsning av Steven H. Zarit

Family Care and Stress Process

Steven H. Zarit är en ledande forskare inom socialgerontologin i USA och världen. Han är sedan många år professor i Human Development vid The Gerontology Centre vid The Pennsylvania State University i USA. Bland Steven H. Zarits breda intresseområden inom socialgerontologin framträder just föreläsningens tema som ett huvudområde.

Tid: onsdagen den 21 juni, kl 14-15
Plats: Forum Humanum, Hälsohögskolan, Barnarpsgatan 39, Jönköping
Ingen avgift. Intresseanmälan till Bo Malmberg, Institutet för gerontologi, Box 1038, 551 11 Jönköping. Tel 036-32 49 08. E-post: mabo@hhj.hj.se

Föreläsning av Kyriakos Markides

Minorities, Aging, and Health
in the United States

Professor Kyriakos S. Markides joined the Department of Preventive Medicine and Community Health at the University of Texas Medical Branch in 1982, where he is currently The Annie and John Gnitzinger Professor of Aging and Director of the Division of Sociomedical Sciences. Dr. Markides is Editor of the Journal of Aging and Health which he founded in 1989. From 1989 to 1993 he served on the Mental Disorders of Aging Study Section of NIMH, and has served NIA, NIMH, and other Institutes and Agencies as ad hoc member of study sections and consultant on aging, especially in minority populations. He is currently a member of the Council of Behavioral Sciences Section of the Gerontological Society of America and of the Science Board of the American Public Health Association. He is the author or co-author of over 160 publications, most of which deal with Hispanic aging issues. He is currently Principal Investigator of an NIA funded study of the health of 3,050 older Mexican Americans in the five Southwestern states.

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris).

Tid: torsdagen den 18 maj, kl 18.00
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr, Stockholm (Sabbatsbergsområdet vid Dalagatan)
Anmälan: senast den 11 maj till Marianne Winqvist,
tel. 018-471 14 84, fax 018-471 11 70, e-post: Marianne.Winqvist@soc.uu.se

Föreläsning av Mårten Lagergren

Offentliga utgifter för vård och omsorg av äldre 2000-2030

Efter föreläsningen samtals de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris).

Tid: 17 april, kl 18.00
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr, Stockholm (Sabbatsbergsområdet vid Dalagatan)
Anmälan: senast den 10 april till Marianne Winqvist,
tel. 018-471 11 96, e-post: Marianne.Winqvist@soc.uu.se

Sveriges Gerontologidag 23 mars 2000

Att åldras i kroppens tidevarv

Plats: van der Nootska Palatset, Swedenborgssalen, S:t Paulsgatan 21, Stockholm (på Söder)

Program
9.30-10.00 KAFFE
10.00-10.15 Öppningsanförande och välkomsthälsning
Lars Andersson, ordf. i SGS, docent vid Äldrecentrum i Stockholm
10.15-10.45 Kroppsbild i ett åldrandeperspektiv – en studie av 20-85-åriga svenskar 
Peter Öberg, fil.dr., Sociologiska institutionen, Uppsala univsersitet
10.45-11.30 Bibehållen ungdom med kosmetisk kirurgi? Om våra skönhetsideal och åldrande
Per Hedén, docent i plastikkirurgi, Akademikliniken i Stockholm. Författare till ”Plastikkirurgiboken”
11.35-12.20 Neurosen att se ung ut
Kerstin Thorvall, författare, tecknare
12.20-13.15 LUNCH
13.15-14.00 Döda kroppars budskap – om konfrontationen med den egna dödligheten
Lynn Åkesson, docent, Etnologiska institutionen, Lunds universitet. Redigerat boken ”Kroppens tid. Om samspelet mellan kropp identitet och samhälle” och författat boken ”Mellan levande och döda – föreställningar om kropp och ritual”
14.00-14.20 KAFFE
14.20-15.05 Äldres sexualitet – fördomar om den åldrande kroppen 
Maj-Brith Bergström-Walan, Ph.D., M.D., leg. psykolog och sexolog, Sveriges Sexologiska Institut, Stockholm
15.05-16.00 Gamla kvinnors krämpor – ur Selma Lagerlöfs korrespondens med Henriette Coyet
Birgitta Odén, professor emeritus, Historiska institutionen, Lunds universitet
Kommentarer till korrespondensen utifrån modern medicin 
Margareta Nyman
, docent i intern medicin och Henriette Coyets barnbarn
16.00 ÅRSMÖTE FÖR SVERIGES GERONTOLOGISKA SÄLLSKAP
Därefter samvaro med vin och tilltugg till självkostnadspris

Anmälan: Görs genom att senast den 6 mars betala in konferensavgiften (100 kr för medlem i SGS, 250 kr för icke-medlem, till pg 154 85 98 – 0. Kaffe ingår i priset, ej lunch)

Information: Marianne Winqvist eller Peter Öberg,
tel. 018-471 11 96

Arrangörer: Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) och
Den parlamentariska beredningen SENIOR 2005 – äldrepolitik för framtiden

Föreläsning av Lars Tornstam

Aktivitetsrace eller vishet?
Teorin om gerotranscendens

Efter föreläsningen samtals de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris).

Tid: 6 december, kl 18.00
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr, Stockholm (Sabbatsbergsområdet vid Dalagatan)
Anmälan: senast den 29 november till Marianne Winqvist,
tel. 018-471 11 96, e-post: Marianne.Winqvist@soc.uu.se

Föreläsning av Merril Silverstein

Intergenerational Family Relationships
in a Changing World:
The Case of the Elderly in China

Merril Silverstein is associate professor at the Andrus Gerontology Center at the University of Southern California, Los Angeles. His research spans many aspects of aging and the family. He has studied late life migration, intergenerational support and caregiving, and cross-cultural aspects of aging families. He is a co-investigator on the Longitudinal Study of Four Generation Families.

Tid: Tisdag 30 november, kl 13.00-15.00
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5tr (Sabbatsbergsområdet vid Dalagatan, T-bana Odenplan)
Arrangörer: SGS samt Stiftelsen Äldrecentrum

Föreläsning av Merril Silverstein

Americans’ attitudes toward government policies
that assist informal caregivers

Merril Silverstein is associate professor at the Andrus Gerontology Center at the University of Southern California, Los Angeles. His research spans many aspects of aging and the family. He has studied late life migration, intergenerational support and caregiving, and cross-cultural aspects of aging families. He is a co-investigator on the Longitudinal Study of Four Generation Families.

This seminar will focus on the preferences of Americans for different government policies designed to assist informal caregivers. There will be discussion of the partnership among the family, the work place, and government in accommodating those who provide informal care to ill or disabled relatives and friends. Results from a national study will be presented demonstrating the strength of public attitudes toward three policies targeting informal caregivers, and how these attitudes are shaped by societal and cultural values, in conjunction with life circumstances, and socio-economic resources.

Lennarth Johansson will serve as discussant after the presentation.

Tid: Torsdag 11 november, kl. 15.00-17.00
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas Väg 4, konferensrummet plan 5, Stockholm (Sabbatsbergsområdet vid Dalagatan, T-bana Odenplan)
Arrangörer: SGS, Socialhögskolan vid Stockholms universitet, Äldrecentrum