Filmseminarium: Augustilunch i Rom

SGS arrangerar filmvisning med efterföljande seminarium. Filmen utspelar sig under två dygn, den 14 och 15 augusti. Det är helgdagar i Italien och alla som kan reser ut på landet. Gianni är en medelålders man som lever ensam med sin mor i centrala Rom. Han har svåra finansiella problem. När husets ägare erbjuder honom att halvera hans skulder om Gianni tar hand om hans gamla mamma i några dagar kan Gianni inte tacka nej. Sedan är det förstås svårt att säga nej till att ta hand om husägarens faster också och sedan även läkarens mamma. Snart har Gianni fullt upp med att laga mat, natta och avstyra diverse virriga infall som de gamla damerna får.

Filmen är 75 minuter lång.

Tid: Måndagen den 21 februari 2011, kl. 17:30

Plats: Äldrecentrum, Stockholm, Gävlegatan 16, plan 8

Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS)

I anslutning till filmseminariet finns enklare form av förtäring till självkostnadspris.

Anmälan senast den 18 februari till Veronika Wallroth via e-post info@sgs.nu. Uppge också om du vill ha del av förtäringen.

Prisföreläsning med Merete Mazzarella

Att resa med rabatt
– pensioneringen som existentiell erfarenhet

Merete Mazzarella kommer att tala om och utifrån sin senaste bok ”Att resa med rabatt. Om att bli pensionär”.

Sveriges Gerontologiska Sällskap, en intresseorganisation för frågor om åldrande och äldre, har i år tilldelat Sveriges Stora Gerontologipris till Merete Mazzarella med prismotiveringen:

”Stora Gerontologipriset går i år till professorn och litteraturvetaren Merete Mazzarella som ett erkännande av en utomordentlig vetenskaplig och kulturell insats inom området åldrande och äldre. Merete Mazzarella har under många år bidragit med viktiga böcker och tidningsartiklar om åldrandets existentiella frågor: konsten att bli gammal, etik och beröring i vård och omsorg, ensamhet, förhållandet mellan generationerna. Hon har bl.a. skrivit böckerna Hem från festen 1992 om hennes mors liv och död, När sommaren svänger sig kring sin axel. Om konsten att bli gammal 2000, När vi spelade Afrikas stjärna. En bok om barnbarn 2008, Ingen saknad, ingen sorg 2009, om en dag i Zacharias Topelius liv som gammal man. Hon kommer i vår ut med boken Resa med rabatt. Om att bli pensionär. Hon har föreläst flitigt om åldrande och livsberättelser i Sverige och Finland och skrivit artiklar och krönikor i ämnet.”

Tid: Onsdagen den 29 september 2010 kl. 18:30

Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS) och Finlandsinstitutet

Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 2-4 (vid Birger Jarlsgatan 35), Stockholm.
Närmaste tunnelbanestation är Hötorget (uppgång Tunnelgatan) eller Östermalmstorg (uppgång Birger Jarlsgatan) eller busslinje 43 och 2. Se www.finlandsinstitutet.se för mer information.

Anmälan: Obligatorisk föranmälan, 08-545 212 00 eller info@finlandsinstitutet.se.

Kortfilm: Kl. 18:00 visar Finlandsinstitutet en kortfilm. Efter kortfilmen hålls en paus där förtäring, vin etc. finns att köpa.

Föreläsning: Att fånga ålder(ism) i människors vardagliga liv

Föreläsning: Fredrik Snellman

Att fånga ålder(ism) i människors vardagliga liv

Kronologisk ålder är något vi alla känner till, medan socialt konstruerad ålder däremot är något vi vanligen förhåller oss oreflekterat till i vår tillvaro. Vid föreläsningstillfället berättar Fredrik Snellman om sitt avhandlingsarbete: ”Gammfolket” – om livserfarenheter och vardagens ålderism. Med början i några exemplifierande personliga erfarenheter ger författaren inledningsvis en kort och processnära beskrivning av avhandlingens tre delstudier, som samtliga strävar efter att fånga ålderism på olika sätt i människors liv. Studier som grundar sig på: i) äldre människors livsberättelser (i Finland), ii) attitydfrågor gentemot äldre som grupp ställda i en postenkät (Sverige och Finland) och iii) hur äldre individer upplever innebörden i – och förhandlar nya innebörder av – olika typer av födelsedagskort i fokusgruppintervjuer (Sverige och Finland). Presentationen fokuseras härefter huvudsakligen på den tredje delstudien och vardagsnära empiriska exempel om hur ålder är och görs till socialt organiserande princip på olika sätt. Syftet är att poängtera vikten av en öppen förståelse av det vardagsnära fenomenet ålderism; ett fenomen som dagligen berör alla människor, men ofta på ett omedvetet sätt.

Tid: Tisdagen den 27 april, kl. 18.00
Plats: äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 8
Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS)

I anslutning till föreläsningen finns enklare form av förtäring till självkostnadspris. Anmälan senast den 23 april till Veronika Wallroth via e-post info@sgs.nu. Uppge också om du vill ha del av förtäringen.

Filmseminarium: The Bucket List

The Bucket List

Regissör: Rob Reiner
Svensk titel: Nu eller aldrig

Edward Cole (Jack Nicholson) och Carter Chambers (Morgan Freeman) lever i varsin värld. Edward Cole är VD för ett sjukhus. Han är framgångsrik och förmögen. Carter Chambers arbetar på en bilverkstad. Deras vägar korsas när de får dela rum på ett sjukhus och snart upptäcker de att de faktiskt har två saker gemensamt: en önskan att använda den tid de har kvar till att göra allt som de alltid ha velat göra innan de lämnar jordelivet samt ett begär att hitta sig själva. Tillsammans gör de sitt livs resa och under resans gång blir de vänner som lär sig att leva livet.

Filmens längd: 97 min.

Tid: Tisdagen den 2 mars 2010, kl. 17.30
Plats: äldrecentrum, plan 8, Gävlegatan 16, Stockholm.
Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS)

I anslutning till seminariet finns enklare förtäring till självkostnadspris. Anmälan senast 26 februari till Veronika Wallroth via e-post info@sgs.nu. Uppge också om du vill ha del av förtäringen.

Filmseminarium: Sjunde himlen

I SvD skrev Jeanette Gentele: ”Kärlek på äldre dar skildras nästan aldrig på film. Men det gör Andreas Dresen här. Han visar till och med naket sex med rynkor, valkar och åldersfräknar fast i ett förmildrande sensommarljus. Det är både realistiskt, vackert och rörande. Inge 65 har varit gift med Werner 72 i många år. Men så träffar hon Karl 76 när hon syr om ett par byxor åt honom – Inge är fritidssömmerska – och de blir passionerat kära. Ska Inge lämna sin älskade make eller ska hon avstå från denna sista förälskelse? Människorna och deras val är sig lika oavsett ålder. Enda skillnaden är att man har mindre och mindre tid kvar ju äldre man blir och alltså desto större anledning att bestämma sig – snabbt. Tidens obönhörlighet markeras av tågen som rusar fram i marginalen på filmen och som också är Werners fritidsintresse.”

Efter filmen inleder sociologen och fil. dr Torbjörn Bildtgård en diskussion om filmen och om äldres sexualitet i populärfilm.
__________________________________________
Tid: Tisdagen 1 december 2009, kl. 17.30
Plats: äldrecentrum, plan 8, Gävlegatan 16, Stockholm.
Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS)

Föreläsningen avslutas för dem som vill med en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 27 november till Veronika Wallroth via e-post: info@sgs.nu.

Halvdagsseminarium Teknik för äldre

Att underlätta vardagen och öka den sociala delaktigheten

Vardagsteknik i äldre personers dagliga göranden.
Åsa Larsson, leg arbetsterapeut, MSc OT, med. dr.
Åsa Larssons presentation handlar om vilken teknik äldre personer har och använder i sina vardagliga göranden samt hur man ser på teknik och teknikutveckling. Detta presenteras bland annat i ett livsloppsperspektiv då jämförelse i teknikinnehav genom livet sker mellan två grupper av äldre personer, under och över 85 år.

Hjälpmedel för äldre med kognitiv nedsättning – hur går det?
Louise Nygård, docent, leg. arbetsterapeut, med. dr.
Louise Nygårds presentation fokuserar på hjälpmedel som är tänkta att kompensera för kognitiva nedsättningar hos äldre, och exempel ges från ny forskning inom området. Frågor som berörs är exempelvis brukarnas behov kontra teknikens potential, funktionalitet kontra innebörder hos hjälpmedel, utformningen av hjälpmedel och hur de distribueras till äldre. Spisvakten som varnar eller stänger av spisen då den glömts på är ett av de hjälpmedel som exemplifierar dessa frågor.

Digitala spel för äldre.
Christel Borg, fil. dr, universitetslektor.
Föreläsningen beskriver ett försök att testa om befintliga dator/tvspel kan fungera som rehabilitering, fysisk aktivitet och social aktivitet hos pensionärer boende både i eget boende och särskilt boende. Syftet är att pensionärer i hemmet tillsammans med ”spelcoacher” ska få testa spel och använda datorer för att upptäcka vilka möjligheter som finns i den digitala världen, för att förlängningen skapa sig ”nya” sätt att kommunicera och umgås. För att utveckla projektet vidare har yngre personer med god spel- och datorvana anställts (spelcoacher) för att hjälpa pensionärer med att upptäcka vilka möjligheter som finns i den digitala världen.
__________________________________________
Tid: Tisdagen den 20 oktober klockan 13.30
Plats: äldrecentrum, plan 8, Gävlegatan 16, Stockholm.
Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS)

Föreläsningen avslutas för dem som vill med en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 15 oktober till Veronika Wallroth via e-post: info@sgs.nu.

Prisföreläsning av Ingalill Rahm Hallberg

Vård och omsorg till äldre
– var är den sociala dimensionen?

Ingalill Rahm Hallberg mottog 2009 års Stora Gerontologipris som ett erkännande av en utomordentlig insats inom området åldrande och äldre. Ingalill Rahm Hallberg är professor och chef för Vårdalinstitutet som bedriver tvärprofessionell vård- och omsorgsforskning där en betydande del är fokuserat mot äldres situation. Hon har ansvarat för flera större studier inom äldreområdet, har en omfattande vetenskaplig produktion och har varit författare eller medförfattare till ett flertal läroböcker. Hennes insatser för att öka kunskapen om de äldres hälsa och livsvillkor har varit betydande, och hennes entusiasm och drivkraft har medfört att forskningen inom äldreområdet har förstärkts.
__________________________________________
Tid: Måndagen den 28 september, kl. 18.00
Plats: äldrecentrum, plan 8, Gävlegatan 16, Stockholm.
Arrangör: Sveriges Gerontologiska sällskap (SGS)

Föreläsningen avslutas för dem som vill med en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 25 september till Veronika Wallroth via e-post: info@sgs.nu

Filmseminarium: The Savages

Det sista syskonen Savage vill är att ta en titt i backspegeln på sin familjs komplicerade förflutna. Efter att ha lyckats slå sig fria från sin dominante far lever de behagliga och jämförelsevis okomplicerade liv. Så plötsligt får de ett telefonsamtal som vänder upp och ner på deras tillvaro. Den far som de så länge har fruktat och undvikit, Lenny Savage, har drabbats av demens och barnen är de enda som kan hjälpa honom. Wendy och Jon lägger sina normala liv på hyllan för en tid för att istället, för första gången sedan uppväxten, bo under samma tak. Något som snabbt får dem att minnas varför de gick varandra på nerverna. När de ställs inför totalt kaos och bråkar om hur de bäst ska ta hand om pappan under hans sista dagar, inser de vad det innebär att vara vuxen, att ha familj och vad som är mest överraskande, vad det innebär att ha varandra.

Manus och regi: Tamara Jenkins.
Skådespelare: Philip Seymour Hoffman, Laura Linney, Philip Bosco, Cara Seymour, Peter Friedman, David Zayas, Gbenga Akinnagbe.
Filmens längd: 1 timme och 50 min.

Universitetslektor Ann-Britt Sand presenterar filmen och leder diskussionen.
__________________________________________
Tid: Tisdagen den 28 april 2009, kl. 18.00
Plats: Äldrecentrum, plan 8, Gävlegatan 16, Stockholm.

I anslutning till seminariet har vi en lättare förtäring och behöver därför veta om Du tänker komma. Anmälan senast 23 april till Sandra Torres, e-post: sandra.torres@isv.liu.se.