Nätverk

SGS vill medverka till kontakt mellan personer som är intresserade av gerontologi. Ett sätt är att bilda nätverk av personer som har liknande intresseområden. Hör av dig om du är intresserad av att starta något ytterligare nätverk! Skicka ett e-postmeddelande till: info@sgs.nu

Svensk-japanskt nätverk

Mer om det svensk-japanska forskningsnätverket rörande äldre och åldrande i ett samhälls- och vårdvetenskapligt perspektiv hittar du på: https://www.isv.liu.se/nisal/forskningsnatverk-och-samarbeten/svensk-japanskt_natverk_for_aldreforskning?l=sv