Kategori Seminarier och konferenser

Nytt seminariesamarbete med start den 8 december kl 13–15

Seminariet spelades in och kan nu ses via: Seminarium SGS och ÄiC 8 dec (dchsou11xk84p.cloudfront.net)

SGS och tidskriften Äldre i Centrum startar ett samarbete kring återkommande seminarier. Syftet är att lära och samtala kring frågor om äldre och åldrande med utgångspunkt i aktuell forskning. För mer information och länk för deltagande, se Lärdom och samtal i nytt seminariesamarbete – Äldre i Centrum (aldreicentrum.se)