SGS representerar svensk forskning i International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) och är medlem i Nordisk Gerontologisk Förening (NGF)

International Association of Gerontology and Geriatrics
International Association of Gerontology and Geriatrics
Nordisk Gerontologiska Förening
Nordisk Gerontologiska Förening