Föreläsning av Lars Tornstam

Aktivitetsrace eller vishet?
Teorin om gerotranscendens

Efter föreläsningen samtals de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris).

Tid: 6 december, kl 18.00
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr, Stockholm (Sabbatsbergsområdet vid Dalagatan)
Anmälan: senast den 29 november till Marianne Winqvist,
tel. 018-471 11 96, e-post: Marianne.Winqvist@soc.uu.se