Sveriges Gerontologidag 23 mars 2000

Att åldras i kroppens tidevarv

Plats: van der Nootska Palatset, Swedenborgssalen, S:t Paulsgatan 21, Stockholm (på Söder)

Program
9.30-10.00 KAFFE
10.00-10.15 Öppningsanförande och välkomsthälsning
Lars Andersson, ordf. i SGS, docent vid Äldrecentrum i Stockholm
10.15-10.45 Kroppsbild i ett åldrandeperspektiv – en studie av 20-85-åriga svenskar 
Peter Öberg, fil.dr., Sociologiska institutionen, Uppsala univsersitet
10.45-11.30 Bibehållen ungdom med kosmetisk kirurgi? Om våra skönhetsideal och åldrande
Per Hedén, docent i plastikkirurgi, Akademikliniken i Stockholm. Författare till ”Plastikkirurgiboken”
11.35-12.20 Neurosen att se ung ut
Kerstin Thorvall, författare, tecknare
12.20-13.15 LUNCH
13.15-14.00 Döda kroppars budskap – om konfrontationen med den egna dödligheten
Lynn Åkesson, docent, Etnologiska institutionen, Lunds universitet. Redigerat boken ”Kroppens tid. Om samspelet mellan kropp identitet och samhälle” och författat boken ”Mellan levande och döda – föreställningar om kropp och ritual”
14.00-14.20 KAFFE
14.20-15.05 Äldres sexualitet – fördomar om den åldrande kroppen 
Maj-Brith Bergström-Walan, Ph.D., M.D., leg. psykolog och sexolog, Sveriges Sexologiska Institut, Stockholm
15.05-16.00 Gamla kvinnors krämpor – ur Selma Lagerlöfs korrespondens med Henriette Coyet
Birgitta Odén, professor emeritus, Historiska institutionen, Lunds universitet
Kommentarer till korrespondensen utifrån modern medicin 
Margareta Nyman
, docent i intern medicin och Henriette Coyets barnbarn
16.00 ÅRSMÖTE FÖR SVERIGES GERONTOLOGISKA SÄLLSKAP
Därefter samvaro med vin och tilltugg till självkostnadspris

Anmälan: Görs genom att senast den 6 mars betala in konferensavgiften (100 kr för medlem i SGS, 250 kr för icke-medlem, till pg 154 85 98 – 0. Kaffe ingår i priset, ej lunch)

Information: Marianne Winqvist eller Peter Öberg,
tel. 018-471 11 96

Arrangörer: Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) och
Den parlamentariska beredningen SENIOR 2005 – äldrepolitik för framtiden