Föreläsning av Steven H. Zarit

Family Care and Stress Process

Steven H. Zarit är en ledande forskare inom socialgerontologin i USA och världen. Han är sedan många år professor i Human Development vid The Gerontology Centre vid The Pennsylvania State University i USA. Bland Steven H. Zarits breda intresseområden inom socialgerontologin framträder just föreläsningens tema som ett huvudområde.

Tid: onsdagen den 21 juni, kl 14-15
Plats: Forum Humanum, Hälsohögskolan, Barnarpsgatan 39, Jönköping
Ingen avgift. Intresseanmälan till Bo Malmberg, Institutet för gerontologi, Box 1038, 551 11 Jönköping. Tel 036-32 49 08. E-post: mabo@hhj.hj.se