Seminarium om utbildning i gerontologi ur svenskt och danskt perspektiv

Utbildning i Gerontologi ur svenskt och danskt perspektiv

Seminariet syftar till erfarenhetsutbyte och diskussion om ett framtida utbildningssamarbete över sundet.

Tid: Fredagen den 17 november, kl 13 – 16
Plats: Gerontologiskt centrum, Karl XII gatan 1, Lund
Anmälan: till Gillis Samuelsson, tel. 46(countrycode) – 46(area) – 131977 fax 46 – 46 – 130940, e-postadress gillis.sam@brevet.nu.
Arrangörer: SGS, Dansk gerontologisk samfund, Gerontologiskt centrum i Lund, Gerontologiskt Institut i Köpenhamn och Danmarks institut för eldepedagogik i Köpenhamn.