Sveriges Gerontologidag 2002

14 mars 2002

Omsorgens gränser

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm

Program
9.30-10.00 KAFFE
10.00-10.15 Öppningsanförande och välkomsthälsning
Lars Andersson, ordf. i SGS, docent vid Äldrecentrum i Stockholm
10.15-11.00 Gränserna förskjuts – formell och informell omsorg igår och idag
Marta Szebehely, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet 
11.00-11.30 Perspektiv på omsorg  svensk äldreomsorg i internationellt ljus
Gerdt Sundström, Institutet för Gerontologi, Jönköping
11.30-12.45 LUNCH  
12.45-13.15 Att kliva över en gräns – från hemtjänstchef till förtroendevald pensionär
Ellen Sääf-Bergqvist, Stockholm
13.15-13.45 Heltäckande omsorgspussel eller fragmentiserad hjälp – om vård och omsorg för äldre med mycket stora behov
Ulla Gurner, Stiftelsen Äldrecentrum, Stockholm
13.45-14.15 KAFFE
14.15-15.00 Praktisk klokhet och dygder i omsorgsarbete – eller vad kan Aristoteles ge hemtjänsten?
Gunilla Silfverberg, Ersta vårdetiska institut, Ersta Sköndal högskola
15.00-15.45 Att känna sig fram – med omsorg
Göran Odbratt, dokumentärförfattare, Stockholm
16.00 ÅRSMÖTE FÖR SVERIGES GERONTOLOGISKA SÄLLSKAP

Anmälan: Betala konferensavgiften (medlem i SGS 200 kr, övriga 400 kr) till pg. 154 85 98 – 0 senast den 1 mars (märk inbetalningen ”Gerontologidag”). Kaffe ingår i priset, ej lunch.

Information: Marta Szebehely, tel: 08-674 73 94, e-post: marta.szebehely@socarb.su.se

Arrangörer: Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) tillsammans med
den parlamentariska beredningen Senior 2005