Seminarium med Christine E. Swane

Att forska om dementas vardag

Christine Swane är mag.art i kultursociologi och ph.d. i folkloristik. Hon är en av de mest framträdande kulturgerontologerna i Norden och för närvarande ledare för det danska Gerontologisk Institut i Köpenhamn. Hennes forskning har ägnats åt äldre människors vardagsliv, särskilt äldre personer med demens och deras anhöriga. I sin avhandling ”Hverdagen med demens” har hon intervjuat dementa personer och deras anhöriga om deras vardagstillvaro men också analyserat professionellas bilder av demens.

Vid seminariet kommer vi att fokusera på metodfrågor i äldreforskningen och diskutera med utgångspunkt i Christines stora erfarenhet av att intervjua dementa.

Tid: Måndagen den 4 november 2002, kl 15-17
Plats:  Socialhögskolan i Stockholm, Sveavägen 160 (Sveaplan), konf.rum 222
Arrangörer: SGS samt Socialhögskolan