Seminarium med Håkan Jönson

Våld, brott, övergrepp och rädsla
som problem för äldre människor

Håkan Jönson är forskarassistent vid Tema Äldre och Åldrande, Linköpings universitet. Han kommer att prata om hur olika samhälleliga aktörer beskrivit våld, brott, övergrepp och rädsla som problem för äldre människor, avseende karaktär, utbredning, orsaker, konsekvenser och motåtgärder. I synnerhet diskuteras brottsförebyggande arbete för äldre. Hur beskrivs problemet i det sammanhanget? För vad/vem varnar man äldre?

Efter seminariet finns det möjlighet att diskutera framtida SGS-arrangemang och verksamhet i vår södra region. Tilltugg och dryck finns till självkostnadspris.

Tid: Onsdagen den 23 april 2003, kl.17
Plats: Vårdvetenskapernas hus, Baravägen 3, Lund (lokal: Oasen, 3:e våningen)
Arrangör: SGS och Vårdalinstitutet, Avdelningen för Gerontologi och Äldrevård

Anmälan senast den 17 april till Gillis Samuelsson, e-post gillis.samuelsson@geron.lu.se, tel. 046-222 1887