Seminarium med Anna Christina Åberg

Motorisk funktionsbedömning och livstillfredsställelse under och efter geriatrisk rehabilitering

21 april 2004, Stockholm