Föreläsning med Stig Berg

Åldrande och åldrandeforskning ur ett historiskt perspektiv
22 september 2004, Stockholm