Seminarium med Barbro Wadensten

Gerotranscendens i praktiken – att stödja det positiva åldrandet

Barbro Wadensten är sjuksköterska och Fil.dr och arbetar nu som lektor på Örebro universitet. Hösten 2003 disputerade hon vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet med en avhandling med titeln ”Gerotranscendence from a Nursing Perspective – from Theory to Implementation”.

Avhandlingen innehåller bl.a. en vägledning för personal inom omvårdnad och omsorg om hur de kan stödja äldre personer i processen mot gerotranscendens. Avhandlingen utgår från teorin om gerotranscendens som är en teori om det positiva åldrandet utvecklad av Lars Tornstam, professor i sociologi vid Uppsala universitet.

Seminariet kommer att ta upp de råd som utarbetades i avhandlingen, samt problematiken med att införa nya idéer i praktisk verksamhet.

Tid: Torsdagen den 21 oktober klockan 18.00
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr, Stockholm (Sabbatsbergsområdet vid Dalagatan)
Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 18 oktober 2004 till Marianne Winqvist, tfn: 018 – 471 14 84, e-post: marianne.winqvist@soc.uu.se