Prisföreläsning Birgitta Odén

Konkurrerande tolkningsramar kring ålderdomens historia
25 maj 2005, Stockholm