Filmseminarium: Lasse och Ulla

Lasse och Ulla är en dokumentär om livslång kärlek och om Alzheimers sjukdom. Journalisten och producenten – Johanna Winblad – har följt makarna Rudberg i deras vardag med kamera under nio års tid.

Filmen har ännu inte haft premiär så detta är första gången som denna film visas offentligt.

Lasse och Ulla har varit ett par sedan skoltiden. Han har arbetat som jurist i Stockholms stadshus, hon har varit lärare. De hade tänkt tillbringa ålderdomen i Stockholms skärgård, men drömmen sprack när Lasse fick Alzheimers sjukdom. I filmen får vi följa Lasse och Ulla i deras vardag. Vi får se hur Ulla genom sin kärlek och omsorg kompenserar för Lasses brister så att han trots sin sjukdom kan leva ett aktivt och meningsfullt liv. Lasse och Ulla är en film som visar sjukdomens förlopp men också en skildring som belyser det starka kärleksbandet mellan två makar.

Filmen är en timme lång.

Huvudpersonen i filmen, Ulla Rudberg, idag 85 år gammal, kommer tillsammans med producenten Johanna Winblad att finnas på plats för att introducera filmen och svara på eventuella frågor efter visningen.

Tid: Måndagen den 28 november 2005, kl. 18.00.
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 3 tr. (Sabbatsbergsområdet), Stockholm

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 25 november till Marianne Winqvist, fax: 018 – 471 11 70, tel: 018 – 471 14 84, e-post: Marianne.Winqvist@soc.uu.se.