Föreläsning av årets mottagare av Stora Gerontologipriset professor Lars Tornstam

Stereotypier i ny tappning?

För 24 år sedan, år 1982, gjordes en undersökning av vad svenskar i åldrarna 15-75 år vet eller tror sig veta om ålderspensionärers livssituation. År 2005 gjordes en replikation av studien, vilket gör att vi nu i ett 23-årigt perspektiv kan se vad som hänt med våra kunskaper och okunskaper om äldre. Vid prisföreläsningen presenteras för första gången den analys där kunskaperna och okunskaperna i det 23-åriga perspektivet jämförs.Vi kommer i detalj att få se på vilka punkter kunskaperna förbättrats respektive försämrats.

Analysen antyder att vi kanske kan vara på väg mot en helt ny sorts stereotyp uppfattning av ålderspensionärer, med en mindre negativ, eller rentav överdrivet ”positiv” bild av ålderspensionärens hälsa och välstånd, ledande till föraktfull avund riktad mot det bortskämda ”köttberget”, vilket kombineras med nedlåtande ömkan för pensionärernas antaget ensamma och meningslösa liv. Utvecklingsperspektivet på våra uppfattningar om ålderspensionärer antyder att stereotypierna kommer att leva kvar, måhända i nya former, så länge de ålderistiska grundorsakerna finns kvar.

Ur prismotiveringen:

“Professor Lars Tornstam har sedan början av 1970-talet bedrivit en omfattande, ofta spännande och nydanande forskning om äldre och åldrandets villkor. Lars Tornstam har därmed givit betydelsefulla bidrag till kunskaps- och teoriutvecklingen inom området. Inom ramen för den även internationellt uppmärksammade teorin om gerotranscendens beskriver till exempel Lars Tornstam människans möjligheter till positiv utveckling under den senare delen av livet.”

Tid: Tisdagen den 10 oktober 2006 klockan 18.00 (obs – ändrat datum)

Plats: Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 8 (mellan Vanadisplan och Torsplan), Stockholm

Föreläsningen avslutas för dem som vill med en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 6 oktober till Marianne Winqvist, fax: 018 – 471 11 70, e-post: marianne.winqvist@soc.uu.se