Seminarium med Fereshteh Ahmadi

Kultur, andlighet och coping:
åldersskillnader i copingstrategier hos personer med cancer

Docent Fereshteh Ahmadi är verksam som forskare vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet och Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle. Fereshteh arbetar för närvarande med projekt som handlar om gerontologi och andlighet, gerontologi och migration samt islamisk feminism.

Syftet med den undersökning som behandlas i detta seminarium är att identifiera religiösa och andliga copingstrategier som används av cancerpatienter. För att kunna göra detta genomfördes 51 semistrukturerade intervjuer med cancerpatienter i olika åldrar, med olika slags cancerdiagnoser och i olika delar av landet. Speciellt intresse har den här studien då den erbjuder möjligheter att jämföra resultaten med undersökningar från andra länder, främst USA, där man huvudsakligen har studerat personer som har definierat sig som religiösa. Detta har inte varit fallet med intervjupersonerna i den svenska studien.

Tid: Tisdagen den 6 februari 2007 kl 18:00.

Plats: Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 8 (mellan Vanadisplan och Torsplan), Stockholm.

Arrangör: Sveriges Gerontologiska Sällskap

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 2 februari 2007 till Marianne Winqvist,
fax: 018-471 11 70, e-post: marianne.winqvist@soc.uu.se