Sveriges gerontologidag 2007

09.00 – 09.30 Registrering och kaffe
09.30 – 09.40 Välkomna!
Torbjörn Svensson, Jimmie Christensson 
09.40 – 10.30 Konsten att leva länge – Föreställningar om livets förlängning i handböcker 1700-1930
Jannike Andersson 
10.30 – 11.20 Hjerneøkonomi – neurobiologiske og kognitive aspekter af vellycket aldring
Henning Kirk 
11.20 – 12.10 Samtida och framtida modeller över åldrande och sjuklighet baserade på sekelskiftets barn – är det möjligt?
Ingela Steij Stålbrand
12.10 – 12.20 Vinnaren av Stora Gerontologipriset
12.20 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.20 Vård och omsorg till äldre personer – pågående och framtida studier
Jimmie Kristensson
14.20 – 15.10 Den religiösa traditionens funktion vid sjukdom, lidande och sorg
Jan Hjärpe 
15.10 – 15.30 Kaffe
15.30 – 16.00 Utdelning av SGS:s pris till lovande forskare 
16.00 Årsmöte för Sveriges Gerontologiska sällskap
 
Tid:  Fredagen den 23 mars
Plats:  Hörsal 01, Vårdvetenskapens hus, Lunds universitet, Baravägen, Lund
Anmälan:  Betala konferensavgiften (medlem i SGS 350 kr, övriga 500 kr) till postgiro 154 85 98-0 senast den 9 mars. Märk inbetalningen ”Gerontologidag” och ange namn på den person som skall delta. I priset ingår kaffe och lunch.
Information:   Torbjorn.Svensson@med.lu.semarianne.winqvist@soc.uu.se