Filmseminarium: Sånger till livet

Den brittiska filmen Sånger till livet är ett musikdrama och utspelar sig på ett hem för Alzheimersjuka personer. En arbetsterapeut börjar med musikterapi för att se om hon på detta sätt kan nå fram till några av kvinnorna.

Psykolog Birgitta Ingridsdotter presenterar filmen och leder diskussionen om den. Birgitta har lång erfarenhet av demensutredningar, handledning inom äldreomsorgen samt utbildning av vårdpersonal. Hon arbetar dessutom som existentiell terapeut.

Tid: Tisdagen den 24 april 2007 kl 18:00

Plats: Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 8 (mellan Vanadisplan och Torsplan), Stockholm

Arrangör: Sveriges Gerontologiska Sällskap

Efter filmvisningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 20 april till Marianne Winqvist,
fax: 018-471 11 70, e-post: marianne.winqvist@soc.uu.se