Föreläsning med professor Rolf Å Gustafsson

Privat och offentlig äldreomsorg
– omsorgsarbetarnas syn på arbetsmiljö och politisk styrning

Rolf Å Gustafsson är professor i sociologi vid Mälardalens högskola och har i artiklar och böcker intresserat sig för välfärdstjänsternas organisatoriska förutsättningar och den transformation av detta som pågått sedan 1990-talet under rubriken ”New Public Management.” Här presenteras analysresultat från en enkätstudie i åtta svenska kommuner där politiker och personal besvarat likalydande frågor (se Rolf Å Gustafsson & Marta Szebehely, Arbetsvillkor och styrning i äldreomsorgens hierarki – en enkätstudie bland personal och politiker. Stockholms universitet: Institutionen för socialt arbete. Rapporter i socialt arbete nr 114 -2005).

Tid: Tisdagen den 22 maj 2007 kl 18.00

Plats: Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 8 (mellan Vanadisplan och Torsplan), Stockholm

Arrangör: Sveriges Gerontologiska Sällskap

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 18 maj 2007 till Marianne Winqvist, tfn: 018-471 11 70, e-post: marianne.winqvist@soc.uu.se