Seminarium med Satu Heikkinen

Föreställningar i trafikpolitiken om äldre bilförare

Satu Heikkinen är doktorand på Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Hon skriver sin avhandling om föreställningar om äldre bilförare. Hon är också placerad vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut i Linköping.

På detta seminarium presenteras delar av avhandlingsstudien. Frågor som kommer att diskuteras är: Hur har äldre bilförare formats som kategori från 1930-talet fram till år 2006 i trafikpolitiken? Hur är det möjligt att äldre människors bilkörning kunde diskuteras som trafiksäkerhetsproblem när det inte fanns statistiska belägg för någon ökad olycksrisk? Hur har synen på äldre bilförare förändrats över historien? Är det möjligt att få en ökad förståelse för äldre bilförare som kategori genom att relatera hur vi mer generellt betraktar äldre människor?

Tid: Måndagen den 3 december 2007 kl. 18.00.

Plats: Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 8 (mellan Vanadisplan och Torsplan), Stockholm.

Arrangör: Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS).

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 29 november till Sandra Torres, e-post: sandra.torres@isv.liu.se.