Seminarium med Ulla Björnberg

Sveriges Gerontologiska Sällskapanordnar tillsammans med FoU äldre, Regionförbundet Uppsala län, ett seminarium under rubriken:

Överföringar av praktiskt och ekonomiskt stöd mellan olika generationer i dagens Sverige

Professor Ulla Björnberg, Göteborgs universitet, presenterar en undersökning som bygger på registerdata från databasen LINDA samt en enkätundersökning. Syftet med den presenterade studien är bland annat att se hur dagens generationer hjälper varandra och hur de eventuellt samverkar med välfärdsstatens hjälp och stöd.

Plats: Seminariet äger rum på Regionförbundet Uppsala län, Kungsgatan 41, Uppsala, plan 1

Tid: Måndagen den 14 april 2008 klockan 15.00

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 9/4 2008 till Marianne Winqvist, e-post: marianne.winqvist@soc.uu.se.

Varmt välkommen!