Seminarium med Margareta Wersäll

Välkommen till seminarium om
Ivar Lo-Johanssons kamp för de äldre!

Fil. dr Margareta Wersäll föreläser

Margareta Wersäll är fil. dr i litteraturvetenskap och disputerade 2006 vid Uppsala universitet på en avhandling om Ivar Lo-Johanssons åldringsvårdskampanj, vilken pågick från slutet av 1940-talet och under 1950-talets första hälft. Kampanjen blev oerhört uppmärksammad i dåtida media och utlöste en livlig debatt som varade i många år. Den resulterade i att dåvarande socialministern, Gunnar Sträng, tillsatte en ny åldringsvårdsutredning, som kom att arbeta enligt de huvudriktlinjer för en förbättrad äldrevård som Ivar Lo föreslagit.

I sitt program framhöll Ivar Lo-Johansson speciellt vikten av en aktivisering av åldrandet. I sin stridsskrift Ålderdoms-Sverige sammanfattade han sina tidigare ståndpunkter och skrev bland annat:

Gerontologin, vetenskapen om åldrandet, borde intensifieras. Gerontologiska institut, geriatriska forskningsföretag för de kroppsliga ålderssjukdomarna, föreslogs vid ålderdomshem och sjukhus. En kontinuerlig kroppsundersökning av åldringar skulle antagligen kunna förebygga smygande ålderssjukdomar och hjälpa vetenskapen i kampen mot dessa och kanske även mot seniliteten.

Ivar Lo-Johanssons strid för att förbättra de äldres villkor har bland annat kallats för ett polemiskt stordåd. Hur man än vill beteckna hans kamp, synliggjordes de ibland usla förhållanden som många äldre levde under och debatten om landets åldringsvård fördes ut på så bred front att politikerna inte längre kunde blunda för sakernas tillstånd.

Seminariet ges av SGS i samarbete med KP Pension & Försäkring

Tid: Måndagen den 5 maj 2008 klockan 18.00

Plats: KP Pension & Försäkring, Stora Nygatan 27, Stockholm (Gamla Stan), lokal IDA.

Anmäl dig till seminariet senast den 28 april till Sandra Torres, e-post: sandra.torres@isv.liu.se. Efter föreläsningen samlas de som vill till en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Meddela i samband med din anmälan om du önskar delta i detta.