Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 (verksamhetsåret 2014)

Föreningens årsmöte hålls fredagen den 17 april 2015 kl. 17:00 (direkt efter Gerontologidagen)
i Aulan, Ersta Sköndal Högskola, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30A.

Dokument i PDF-format: