Seminarium vid Bostadsveckan i Gävle

Boende och äldre – en mångfacetterad fråga

”Boende och äldre” för kanske tankarna till det särskilda boendet eller boende i det ordinära, egna hemmet. Detta är de mest centrala typerna av boende för äldre människor, men inte de enda. En del äldre bor i mellanformer – så kallat boende för tredje livsfasen – det vill säga gemensamt, men inte särskilt, boende. Andra har vid sidan av sitt ordinära boende även fritidsbostäder.

Seminariet kommer att utgå från studier genomförda vid Dalarnas forskningsråd. Diskussionen kommer att röra såväl de mer traditionella boendeformerna som boende för tredje livsfasen och fritidsboende för äldre.

Programpunkter

Den hemlika institutionen och det institutionaliserade hemmet
Eva Lundgren och Renita Sörensdotter

Att tänka nytt och att genomföra det – boende för den tredje livsfasen
Lena Jarlöv och Sonja Wahlstein

I trädgården och över trädgränsen – fritid och utemiljö för äldre
Eva Bergström och Lena Jarlöv

Tid: tisdagen den 27 mars 2001, kl. 13.30-16.30
Plats:  Gävle
Arrangörer: Bostadsveckan arrangeras av Institutet för bostadsforskning (IBF). Seminariet arrangeras av SGS samt Dalarnas forskningsråd
För mer information: kontakta Carita Ytterberg (tel. 026-420 65 42, e-post Carita.Ytterberg@ibf.uu.se) eller besök IBF:s hemsida.