Arkiv mars 2001

Seminarium vid Bostadsveckan i Gävle

Boende och äldre – en mångfacetterad fråga

”Boende och äldre” för kanske tankarna till det särskilda boendet eller boende i det ordinära, egna hemmet. Detta är de mest centrala typerna av boende för äldre människor, men inte de enda. En del äldre bor i mellanformer – så kallat boende för tredje livsfasen – det vill säga gemensamt, men inte särskilt, boende. Andra har vid sidan av sitt ordinära boende även fritidsbostäder.

Seminariet kommer att utgå från studier genomförda vid Dalarnas forskningsråd. Diskussionen kommer att röra såväl de mer traditionella boendeformerna som boende för tredje livsfasen och fritidsboende för äldre.

Programpunkter

Den hemlika institutionen och det institutionaliserade hemmet
Eva Lundgren och Renita Sörensdotter

Att tänka nytt och att genomföra det – boende för den tredje livsfasen
Lena Jarlöv och Sonja Wahlstein

I trädgården och över trädgränsen – fritid och utemiljö för äldre
Eva Bergström och Lena Jarlöv

Tid: tisdagen den 27 mars 2001, kl. 13.30-16.30
Plats:  Gävle
Arrangörer: Bostadsveckan arrangeras av Institutet för bostadsforskning (IBF). Seminariet arrangeras av SGS samt Dalarnas forskningsråd
För mer information: kontakta Carita Ytterberg (tel. 026-420 65 42, e-post Carita.Ytterberg@ibf.uu.se) eller besök IBF:s hemsida.

Sveriges Gerontologidag 2001

Två kön – två åldrandekulturer?
Ett könsperspektiv på åldrande och äldreomsorg

22 mars 2001

Plats: van der Nootska Palatset, Swedenborgssalen, S:t Paulsgatan 21, Stockholm (på Söder)

Konferensdokumentation av vetenskapsjournalist Ulla-Britt Strömberg: tvakon.pdf

Program
9.30-10.00       KAFFE
Under hela dagen visas en utställning med ett antal bilder ur 
Gunilla Romeborns fotodokumentation ”LIVSSPEGLINGAR”
10.00-10.15   Öppningsanförande och välkomsthälsning
Lars Andersson, ordf. i SGS, docent vid Äldrecentrum i Stockholm
10.15-11.00     Manliga och kvinnliga bilder av åldrandet i skönlitteraturen
Merete Mazzarella, Professor, Inst. för litteraturvetenskap, Helsingfors universitet
11.00-11.30 Grattis på pensioneringsdagen! Synen på mäns och kvinnors pensionärstillvaro i de massproducerade gratulationskorten
David Gaunt, Professor, Södertörns högskola
11.30-12.00  Nästan-fattiga i det vittrande folkhemmet. Om ekonomisk utsatthet bland äldre kvinnor
Evy Gunnarsson, Fil.Dr., Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
12.20-13.15   LUNCH
13.15-13.45  Under det rosa och blå täcket. Skillnader mellan äldre mäns och kvinnors hälsa utifrån tvillingstudier
Bo Malmberg, Docent, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping
13.45-14.15 Genus sedd i åldrandets spegel
Greta Frankel, Forskare, Forskningsprogrammet ”Åldrandets kultur”, Stockholm
14.15-14.40 KAFFE
14.40-15.10     ”Jag vill inte ha en man på morgonen.” Om manligt och kvinnligt i omsorgsarbetet, och om männens situation i en kvinnodominerad äldreomsorg
Anders Bergh, Forskare, Socialstyrelsens äldreenhet
15.10-15.40 Ansvar, kärlek och försörjning. Om kvinnor och män anställda som anhörigvårdare
Ann-Britt Mossberg Sand, Fil.Dr., Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet
16.00 ÅRSMÖTE FÖR SVERIGES GERONTOLOGISKA SÄLLSKAP
Därefter samvaro med vin och tilltugg till självkostnadspris

Anmälan: Betala konferensavgiften (medlem i SGS 150 kr/ övriga 350 kr) till pg. 154 85 98 – 0 senast den 9 mars (märk inbetalningen ”Gerontologidag”). Kaffe ingår i priset, ej lunch.

Information: Peter Öberg, tel: 018-471 11 96, E-post: Peter.Oberg@soc.uu.se

Arrangörer: Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) och Den parlamentariska beredningen SENIOR 2005 – äldrepolitik för framtiden