Seminarium med Mats Thorslund

De allra äldstas hälsa har blivit sämre under 90-talet och inte bättre

Professor Mats Thorslund från Aging Research Center i Stockholm föreläser kring utvecklingen av äldres hälsa under 1990-talet.

Tid: Torsdagen 10:e juni 2004, kl. 16.00
Plats: Vårdvetenskapernas hus, Baravägen 3, Lund. Lokal: Oasen 3:e våningen
Arrangörer: 
Avdelningen för Gerontologi och Äldrevård, Vårdalinstitutet i Lund och Sveriges Gerontologiska Sällskap.

Efter seminariet finns tilltugg och dryck till självkostnadspris. Anmälan senast tisdagen 8:e juni till Gillis Samuelsson, gillis.samuelsson@geron.lu.se alt. tel. 046-222 1887.