Seminarium med Per-Gunnar Edebalk

Kundval inom äldreomsorgen
några nordiska erfarenheter

Seminariet inleds med ett föredrag av Professor Per-Gunnar Edebalk från Socialhögskolan i Lund.

Tid: Torsdagen den 2:e december 2004 kl 16

Plats: Vårdvetenskapernas hus, Lokal Oasen, 3:e våningen,
Baravägen 3, Lund

Efter seminariet: tilltugg och dryck finns till självkostnadspris. Anmälan till Gillis Samuelsson, senast 26:e november inklusive om deltagande i ”eftersitsen”. gillis.samuelsson@geron.lu.se alt. tel. 046-222 1887

Arrangörer: Avdelningen för Gerontologi och Äldrevård, Vårdalinstitutet i Lund och Sveriges Gerontologiska Sällskap.