Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) är en rikstäckande förening för alla som är intresserade av gerontologi. Föreningens målsättning är att främja forskning om åldrande och äldre, och att stärka gerontologins ställning i samhället.

Sveriges Gerontologiska Sällskap:

  • ordnar vetenskapliga konferenser, symposier, seminarier och möten för att befrämja kontakten mellan gerontologiska forskare i Sverige
  • deltar i anordnandet av internationella gerontologiska konferenser och möten
  • arbetar för att utveckla gerontologisk utbildning
  • stödjer publicering av gerontologisk forskning
  • utgör ett expertforum som kommuner och statliga utredningar kan vända sig till
  • arbetar för att gerontologisk kunskap och forskning skall få större spridning i medierna

SGS tvärvetenskapliga inriktning kan illustreras med de discipliner som för närvarande finns representerade bland styrelseledamöter och revisorer: historia, pedagogik, psykologi, socialmedicin, socialpolitik, socialpsykologi, sociologi, statsvetenskap, folkhälsovetenskap, gerontologi, socialt arbete, social omsorg och vårdvetenskap.SGS representerar svensk gerontologi i International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG).

SGS är en av moderföreningarna i
Nordisk Gerontologisk Förening