Välkommen till Sveriges Gerontologiska Sällskap!


Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) är en rikstäckande förening för alla som är intresserade av gerontologi. Föreningens målsättning är att främja forskning om åldrande och äldre, och att stärka gerontologins ställning i samhället.

Sveriges Gerontologiska Sällskap:

  • ordnar vetenskapliga konferenser, symposier, seminarier och möten för att befrämja kontakten mellan gerontologiska forskare i Sverige
  • deltar i anordnandet av internationella gerontologiska konferenser och möten
  • arbetar för att utveckla gerontologisk utbildning
  • stödjer publicering av gerontologisk forskning
  • utgör ett expertforum som kommuner och statliga utredningar kan vända sig till
  • arbetar för att gerontologisk kunskap och forskning skall få större spridning i medierna

SGS tvärvetenskapliga inriktning kan illustreras med de discipliner som för närvarande finns representerade bland styrelseledamöter och revisorer: historia, pedagogik, psykologi, socialmedicin, socialpolitik, socialpsykologi, sociologi, statsvetenskap, folkhälsovetenskap, gerontologi, socialt arbete, social omsorg och vårdvetenskap.

c/o Johan Rehnberg, Aging Research Center, Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18A, 171 65, Solna. E-post: info@sgs.nu


SGS representerar svensk gerontologi i
International Association of Gerontology and Geriatrics

SGS är en av moderföreningarna i
Nordisk Gerontologisk Förening (NGF)