Kontakter och medlemskap

Som medlem i SGS kommer du att få information om föreningens verksamhet, fritt inträde eller subventionerade avgifter till de evenemang som föreningen anordnar samt gratis prenumeration på tidskriften ÄLDREiCENTRUM.

För mer information om föreningen, kontakta:

Sveriges Gerontologiska Sällskap
Marie Elf

Högskolan Dalarna, 791 88 Falun, Mobilnr: 0701917856

E-post: info@sgs.nu

Bli medlem

För att bli medlem betalar du årsavgiften (300 kr, eller 250 kr för pensionärer och studenter) till postgiro 154 85 98-0. Ange fullständigt namn och adress, även e-postadress om sådan finns.

Du kan också anmäla dig direkt här på hemsidan: