Här hittar du årsmöteshandlingar och annat av intresse för oss medlemmar. Gör till vana att titta in här med jämna mellanrum – eller anmäl dig nederst på sidan för atomatiska uppdateringsmeddelanden.

Vi välkomnar också dig som medlem att komma med förslag till seminarier och aktiviteter samt att ta initiativ till samarrangemang mellan SGS och andra organisationer ute i landet. Vid samarrangemang av lokala aktiviteter bidrar SGS med 1000 kr (för lokal, matkorg, tilltugg etc). Kontakta oss, e-post info@sgs.nu, med förslag och idéer.