Styrelsen

Ordförande: Sofi Fristedt

Sofi Fristedt är fil.dr. i Arbetsterapi samt lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping, och forskare inom Ageing Research Network i Jönköping (ARN-J) samt vid Futurum – akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län. Hon är också anställd som biträdande forskare vid CASE, Lunds universitet. Hon disputerade 2012 med avhandlingen Occupational participation through community mobility among older men and women.

Kontakt: Jönköping University, Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping;     Tel: 072-730 12 69, E-post: sofi.fristedt@ju.se
Personlig hemsida: http://ju.se/personinfo.html?sign=FrSo
Webbplats: ju.se

Vice ordförande: Andreas Motel Klingebiel

Andreas Motel-Klingebiel, Dr. phil., Sociologist and Gerontologist, is a Professor in Ageing and Later Life at the Division Ageing and Social Change (ASC), Department of Social and Welfare Studies (ISV), Linköping University, Sweden. He obtained a PhD in Sociology from Free University Berlin and his venia legendi from University of Vechta (Gerontology) and Humboldt-Universität zu Berlin (Sociology). His research targets the interdependencies between societal processes, life courses, human ageing and old age. Main research interests are in quality of life, diversity, distributions, social inequality and exclusion; life course and individual development as well as social and cultural change.

Kontakt: Linköping University, Division Ageing and Social Change (ASC), Department of Social and Welfare Studies (ISV), 601 74 Norrköping, Sweden;
Phone: +46 (0)11 36 33 94; E-mail: andreas.motel-klingebiel@liu.se
Twitter: @motelklingebiel
LinkedIn: linkedin.com/in/andreas-motel-klingebiel-8b0054101/
Website AMK: liu.se/en/employee/andmo09
Website ASC: liu.se/en/organisation/liu/isv/asc

Sekreterare: Joy Torgé

Joy Torgé är filosofie doktor i Äldre och åldrande och universitetslektor i gerontologi. Hon har en tvärvetenskaplig bakgrund i ämnena filosofi, tillämpad etik och folkhälsovetenskap. Hon är medlem i forskningsmiljön ARN-J (Aging Research Network – Jönköping) vid Jönköping University. Joys avhandling ”Ageing and caring as couples with disabilities” (2014, Linköpings universitet) byggde på kvalitativa intervjuer med äldre par där både hade långvariga eller livslånga fysiska funktionsnedsättningar, om sina erfarenheter av att vårda varandra i hemmet.

Kontakt: Jönköping University, Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping;    Tel: O36-10 1318, E-post: joy.torge@ju.se
Personlig hemsida: https://ju.se/personinfo.html?sign=torjoy

Ledamot: Stefan Fors

Stefan Fors är sociolog, fil dr i socialt arbete och docent i folkhälsovetenskap. Han är idag verksam som forskare vid Aging Research Center (Karolinska Institutet och Stockholms Universitet). Hans främsta forskningsintressen är hälsotrender samt sociala ojämlikheter i hälsa och vård i den äldre befolkningen.

Kontakt: Aging Research Center, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm; Telefon:            08-690 68 78; E-mail: stefan.fors@ki.se; Hemsida: http://ki-su-arc.se/about-us/faculty-and-staff/stefan-fors/

Ledamot: Daniel Smedberg

Daniel Smedberg är regional utvecklingsledare på avdelningen Hälsa och social välfärdKommunförbundet Skåne. Han började denna tjänst 2011 inom ramen för den nationella äldresatsningen Bättre liv för sjuka äldre. Arbetar för närvarande inom diverse projekt med inriktning mot kommunal vård och omsorg, huvudsakligen med ett preventivt och välfärdsteknologiskt fokus. Bakgrund framförallt som sjukgymnast inom äldreomsorg, har en Master i folkhälsovetenskap (MPH) och Fil kand i socialantropologi och spanska.

Kontakt: Mobil: 0728-85 48 73; E-post: daniel.smedberg@skane.se