Sveriges Gerontologidag 2001

Två kön – två åldrandekulturer?
Ett könsperspektiv på åldrande och äldreomsorg

22 mars 2001

Plats: van der Nootska Palatset, Swedenborgssalen, S:t Paulsgatan 21, Stockholm (på Söder)

Konferensdokumentation av vetenskapsjournalist Ulla-Britt Strömberg: tvakon.pdf

Program
9.30-10.00       KAFFE
Under hela dagen visas en utställning med ett antal bilder ur 
Gunilla Romeborns fotodokumentation ”LIVSSPEGLINGAR”
10.00-10.15   Öppningsanförande och välkomsthälsning
Lars Andersson, ordf. i SGS, docent vid Äldrecentrum i Stockholm
10.15-11.00     Manliga och kvinnliga bilder av åldrandet i skönlitteraturen
Merete Mazzarella, Professor, Inst. för litteraturvetenskap, Helsingfors universitet
11.00-11.30 Grattis på pensioneringsdagen! Synen på mäns och kvinnors pensionärstillvaro i de massproducerade gratulationskorten
David Gaunt, Professor, Södertörns högskola
11.30-12.00  Nästan-fattiga i det vittrande folkhemmet. Om ekonomisk utsatthet bland äldre kvinnor
Evy Gunnarsson, Fil.Dr., Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
12.20-13.15   LUNCH
13.15-13.45  Under det rosa och blå täcket. Skillnader mellan äldre mäns och kvinnors hälsa utifrån tvillingstudier
Bo Malmberg, Docent, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping
13.45-14.15 Genus sedd i åldrandets spegel
Greta Frankel, Forskare, Forskningsprogrammet ”Åldrandets kultur”, Stockholm
14.15-14.40 KAFFE
14.40-15.10     ”Jag vill inte ha en man på morgonen.” Om manligt och kvinnligt i omsorgsarbetet, och om männens situation i en kvinnodominerad äldreomsorg
Anders Bergh, Forskare, Socialstyrelsens äldreenhet
15.10-15.40 Ansvar, kärlek och försörjning. Om kvinnor och män anställda som anhörigvårdare
Ann-Britt Mossberg Sand, Fil.Dr., Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet
16.00 ÅRSMÖTE FÖR SVERIGES GERONTOLOGISKA SÄLLSKAP
Därefter samvaro med vin och tilltugg till självkostnadspris

Anmälan: Betala konferensavgiften (medlem i SGS 150 kr/ övriga 350 kr) till pg. 154 85 98 – 0 senast den 9 mars (märk inbetalningen ”Gerontologidag”). Kaffe ingår i priset, ej lunch.

Information: Peter Öberg, tel: 018-471 11 96, E-post: Peter.Oberg@soc.uu.se

Arrangörer: Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) och Den parlamentariska beredningen SENIOR 2005 – äldrepolitik för framtiden