Föreläsning av Peter Coleman

Development of theories
of self and identity processes in later life

Fredagen den 23 april, kl. 14-16, arrangerade SGS tillsammans med Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet en föreläsning av professor Peter Coleman från England. Coleman är psykolog och tidigare chefredaktör för tidskriften Ageing & Society.

Fredagen den 23 april, kl. 14-16, arrangerade SGS tillsammans med Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet en föreläsning av professor Peter Coleman från England. Coleman är psykolog och tidigare chefredaktör för tidskriften Ageing & Society.