Föreläsning av Mårten Lagergren

Offentliga utgifter för vård och omsorg av äldre 2000-2030

Efter föreläsningen samtals de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris).

Tid: 17 april, kl 18.00
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr, Stockholm (Sabbatsbergsområdet vid Dalagatan)
Anmälan: senast den 10 april till Marianne Winqvist,
tel. 018-471 11 96, e-post: Marianne.Winqvist@soc.uu.se