Seminarium med Solvej Fridell

Rum för vårdens möten

Detta är ett seminarium om fysisk miljö som stöd eller hinder för god vård och omsorg. Arkitekt SAR och teknologie doktor Solvej Fridell inleder med att presentera tankar ur sin avhandling Rum för vårdens möten – om utformning av fysisk vårdmiljö för god vård. Solvej disputerade år 1998 på avdelningen för arkitektur vid KTH och har under många år arbetat med projekt kring förändringen av den sjukhuslika långvården och utvecklingen av gruppboende för dementa.

Tid: Torsdagen den 9 november 2000 kl 16-18
Plats:  Socialhögskolan, Sveavägen 160 (Sveaplan), rum 032
Arrangörer: SGS samt Socialhögskolan

Efter seminariet samlas de som vill till en enklare form av förtäring (till självkostnadspris) och det finns då möjlighet till en fortsatt diskussion och erfarenhetsutbyte. Anmälan senast den 3 november till Marianne Winqvist, fax 018-471 11 70, tel. 018-471 14 48, e-pst marianne.winqvist@soc.uu.se.