Seminarium med Gun-Britt Trydegård

Från kommandora till platschef
– svensk äldreomsorg under 1900-talet
speglad genom en yrkesrolls historia

Tid: Onsdagen den 14 februari 2001, kl 18
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr (Sabbatsbergsområdet vid Dalagatan)

Efter seminariet samlas de som vill till en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 12 februari till Marianne Winqvist, fax 018-471 11 70, tel. 018-471 14 48, e-pst marianne.winqvist@soc.uu.se