Seminarium med Håkan Jönson

Det moderna åldrandet
Pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941-1995

Vilka är ”de äldre”? Vad innebär det att vara pensionär? Vilka rättigheter har man? Vilka är skyldigheterna?

Håkan Jönson har i sin doktorsavhandling undersökt hur de svenska pensionärsorganisationerna PRO och SPF beskrivit äldre människor och deras situation i samhället från krigsåren i början av 40-talet, via 50-talet och 60-talets tillväxtår och till 90-talets systemskifte.

Pensionärsföreningarnas försök att företräda de äldre och uppvärdera deras samhälleliga image har synliggjort vissa egenskaper och förhållanden som ideala för äldre människor, medan andra har fördömts, tonats ned eller betraktats som undantag.

Tid: Måndagen den 12 november 2001 kl 18
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr (Sabbatsbergsområdet)
Arrangör: SGS

Efter seminariet samlas de som vill till en enklare form av förtäring (till självkostnadspris) och det finns då möjlighet till en fortsatt diskussion och erfarenhetsutbyte. Anmälan senast den 8 november till Marianne Winqvist, fax 018-471 11 70, tel. 018-471 14 84, e-pst marianne.winqvist@soc.uu.se.