Filmseminarium: En sång för Martin

med Sven Wollter och Viveka Seldahl i rollerna
och regi av Bille August

Efter filmen inleder prof. Bengt Winblad en diskussion
om demens och hur förloppet framställs i filmen.

”Barbara Hartmann är förstaviolinist i en symfoniorkester och har levt sitt liv i ett långvarigt äktenskap. Hon förälskar sig handlöst i kompositören och dirigenten Martin Fischer som liksom Barbara är gift och har barn. De två bryter upp ur sina äktenskap och skapar tillsammans ett hem fyllt av livsglädje. Plötsligt börjar Martin bli glömsk och förvirrad. Martin lider av Alzheimers sjukdom och försvinner långsamt in i sig själv. Men Barbara vill inte ge upp sitt livs kärlek. Inte utan kamp…”
(ur baksidestexten till filmen).

Tid: Måndagen den 4 mars klockan 17.00
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr (Sabbatsbergsområdet)
Arrangör: SGS

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 28 februari till Marianne Winqvist, fax: 018 – 471 11 70, tel: 018 – 471 14 84, e-post: marianne.winqvist@soc.uu.se