Filmseminarium med Ingmar Bergmans film Smultronstället

från 1957

Medverkande: Victor Sjöström, Gunnar Björnstrand, Ingrid Thulin, Bibi Andersson, Folke Sundqvist, Sif Ruud, Max von Sydow m.fl.

Välkommen till ett filmseminarium där vi tillsammans ser filmen Smultonstället av Ingmar Bergman. Filmen handlar om den gamle professor Isak Borg, vars resa till hederspromotionen i Lund även blir en inre resa där det förgångna kommer upp till ytan. Filmen aktualiserar många för gerontologin centrala frågeställningar, som t.ex. livshistoriens betydelse, reminiscensens och levnadsminnenas funktion, det sociala nätverkets betydelse. Tidigare har bl.a. Erik Homburger Ericson analyserat filmen utifrån sin utvecklingspsykologiska teori om människans åtta åldrar.

Efter filmen inleder gerontologerna Marianne Winqvist och Peter Öberg en diskussion om filmen.

Seminariet avslutas för de som vill med en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 7 november till Marianne Winqvist, fax: 018 – 471 11 70, tel: 018 – 471 14 84, e-post: marianne.winqvist@soc.uu.se

Tid: torsdag den 14 november klockan 17.00
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 3 tr. (Sabbatsbergsområdet)
Arrangör: SGS