Sveriges Gerontologidag 2003

Framtidens åldranden

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm

Program
9.30-10.00       KAFFE
10.00-10.30   Välkomsthälsning och och öppningsanförande                     Cyborger i cyberspace
Lars Andersson, ordf. i SGS, Stiftelsen Äldrecentrum, Stockholm
10.30-11.15     Rekordgenerationen slår till igen
Ivars Jegers, Kairos Future, Stockholm
11.15-11.45 Pensionering i ett åldrande samhälle
Joakim Palme, Institutet för Framtidsstudier, Stockholm
11.45-13.00   LUNCH  
13.00-13.30   Leva som särbo på äldre dar – en strategi för framtiden?
Ghazanfareeon Karlsson,
 Mitthögskolan, Östersund
13.30-14.00  Att åldras i två länder – Är det framtidens åldrande?
Welat Songur, Linköpings universitet
14.00-14.30 Hur hållbar är den svenska modellen när 40-talisterna blir gamla?
Mats Thorslund, Socialhögskolan, Stockholm
14.30 Utdelning av Stora Gerontologipriset
Priset utdelas av SGS i samverkan med KP:s Jubileumsfond 
15.00-15.30    KAFFE
15.30-16.15 ÅRSMÖTE FÖR SVERIGES GERONTOLOGISKA SÄLLSKAP

Anmälan: Betala konferensavgiften (medlem i SGS 250 kr, övriga 450 kr) till pg. 1548598-0 senast den 10 mars. Märk betalningen ”Gerontologidag” och observera att det klart ska framgå namn på den person som ska delta. Kaffe ingår i priset, ej lunch.

Information: Barbro Dahlbäck, tel 070-346 02 99, e-post barbro.dahlback@mh.se

Arrangörer: Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) tillsammans med den parlamentariska beredningen Senior 2005 – Äldrepolitik för framtiden