Konferens med SGS:s årsmöte: Äldres psykiska hälsa

(arrangerades tillsammans med SGF)
16 mars 2004, Göteborg