Seminarium med Emilia Forssell

Att vara anhörig till hjälpbehövande äldre som invandrat sent i livet

Var femte stockholmare gör regelbundet informella hjälpinsatser för någon med behov av särskilda omsorger. Detta är vanligare bland invandrare än bland svenskfödda. Hur är det att vara anhörig till någon som har invandrat på ålderns höst och som behöver hjälp för att klara vardagen? Vilken hjälp ger de anhöriga och hur påverkas deras liv och möjligheter av detta? Skiljer sig hjälpgivningens uttryck och förutsättningar mellan svenskar och invandrare som regelbundet hjälper äldre med behov av särskilda omsorger?

Emilia Forssell disputerade våren 2004 vid Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete, på avhandlingen ”Skyddandets förnuft. En studie om anhöriga till hjälpbehövande äldre som invandrat sent i livet”. Avhandlingen bidrar med viktig kunskap både om anhörigskapets komplexitet bland hjälpgivande an­höriga och om invandrares möjligheter och villkor i Sverige.

Tid: Onsdagen den 10 november 2004, klockan 18.00.
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr, Stockholm (Sabbatsbergsområdet vid Dalagatan)

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 8/11 till Marianne Winqvist, fax: 018 – 471 11 70, tel: 018 – 471 14 84, e-post: marianne.winqvist@soc.uu.se