Seminarium med Lena Dahlberg

Välfärdsstaten och frivilligverksamheten.
Tränger expansiva kommuner ut frivilligorganisationernas verksamhet för att stödja anhöriga?

Under senare år har mycket uppmärksamhet riktats mot anhörigas insatser och behov, inte minst genom det statliga bidraget Anhörig 300, som under åren 1999 till 2001 stimulerade utvecklingen av anhörigstöd. För att få del av statsbidraget skulle kommunerna bland annat visa att de samverkade med frivilligorganisationer.

Många anser att frivilligorganisationer ska komplettera kommunernas verksamheter. Samtidigt antas väl utbyggda välfärdsstater/kommuner tränga ut civilsamhället och ta över roller och verksamheter från familjen och frivilligorganisationer. Genom Anhörig 300 ökade kommunernas verksamhet för att stödja anhöriga. Men vad hände med den frivilliga verksamheten? Trängdes den ut? Eller fick frivilligorganisationerna snarare en kompletterande roll?

Lena Dahlberg disputerade hösten 2004 vid Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet, på avhandlingen ”Welfare Relationships. Voluntary organisations and local authorities supporting relatives of older people in Sweden”. Avhandlingen handlar om kommunernas och frivilligorganisationernas arbete för att stödja äldres anhöriga. Hon genomförde avhandlingsarbetet som forskare vid Dalarnas forskningsråd. Numera arbetar hon vid Sheffield Hallam University i England.

Tid: 28 april, kl. 18
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr, Stockholm (Sabbatsbergsområdet vid Dalagatan)

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 26 april till Marianne Winqvist, fax: 018 – 471 11 70, tel: 018 – 471 14 84, e-post: Marianne.Winqvist@soc.uu.se.