Seminarium med Ulla Gurner

Vems behov tillgodoses, producentens eller konsumentens?
Exemplet mat i öppen hemtjänst

På Sveriges gerontologidag, som gick av stapeln i mars i år, stod mat- och måltidsfrågor i fokus. Programmet inrymde teman med spännvidden ”mat som lust” och ”mat som tvång”. Som en uppföljning av gerontologidagen och efter förfrågan från medlemmar, har vi nu möjlighet att tillsammans med Ulla Gurner ytterligare fördjupa oss i och diskutera matsituationen för dem som får hjälp med maten genom hemtjänsten.

Ulla Gurner arbetar sedan cirka tio år tillbaka som utredare på Stiftelsen Äldrecentrum. Under de senaste åren har hon främst drivit ett antal projekt med fokus på multisjuka/multisviktande äldre med behov av både medicinsk sluten- och öppenvård, rehabilitering och stöd från kommunens hemtjänst och av anhöriga. Ulla Gurner har författat ett 20-tal rapporter inom området.

Tid: Onsdagen den 28 september 2005, kl. 18
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 5 tr, Stockholm (Sabbatsbergsområdet vid Dalagatan)

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 26 september till Marianne Winqvist, fax: 018 – 471 11 70, tel: 018 – 471 14 84, e-post: Marianne.Winqvist@soc.uu.se.