Seminarium med Kevin McKee

Is thinking about the past good for your present?
Reminiscence and quality of life in frail older people

Dr Kevin McKee är Senior Lecturer vid Sheffield Institute for Studies on Ageing (SISA), Sheffield University. Han är psykolog och hans forskning handlar om olika aspekter av förhållandet mellan fysisk skröplighet och psykologiskt välbefinnande hos äldre människor.

Dr McKee kommer att presentera en studie om huruvida tankar på det förgångna – så kallad reminiscence – förbättrar livskvaliteten hos skröpliga äldre människor som bor i särskilt boende. I studien användes såväl kvalitativa som kvantativa metoder. Studien visade att tankar på det förgångna kan vara fördelaktiga för en del äldre, medan de för andra kan försämra en situation där de inte längre känner sig delaktiga i nuet. I seminariet kommer både teorier kring åldrandet och resultatens praktiska betydelse för omsorgen om äldre att presenteras.

Seminariet äger rum på engelska.

Tid: 19 oktober 2005, kl. 17 – obs tiden!
Plats: Äldrecentrum, Olivecronas väg 4, 3 tr, Stockholm
(Sabbatsbergsområdet vid Dalagatan – obs våning 3 denna gång!)
Arrangör: SGS.

Efter föreläsningen samlas de som vill kring en enklare form av förtäring (till självkostnadspris). Anmälan senast den 17 oktober till Marianne Winqvist, fax: 018 – 471 11 70, tel: 018 – 471 14 84, e-post: marianne.winqvist@soc.uu.se.