Seminarium med Ingalill Rahm Hallberg

Äldres vård och omsorg – framtida scenario

Ingalill Rahm Hallberg är professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet.

Tid: Torsdag den 17 november 2005, kl. 16:30
Plats: Vårdvetenskapernas hus, Baravägen 3, Lund. Lokal: Oasen, 3:e våningen

Eftersits: Tilltugg och dryck finns till självkostnadspris. Var vänlig och anmäl om Du vill delta i eftersitsen till gillis.samuelsson@geron.lu.se alt. tel. 046-222 1887.

Arrangörer: Seminariet är ett samarrangemang mellan Avdelningen för Gerontologi och Äldrevård, Vårdalinstitutet och Sveriges Gerontologiska Sällskap.